PRINSIP

& POLISI

POLISI ALAM SEKITAR

Skop Persijilan

 1. Pembuatan &penjualan motosikal dan alat ganti
 2. Penyediaan perkhidmatan Jualan

Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. merupakan pengeluar motosikal Yamaha berlesen di Malaysia. Syarikat kita mempunyai Kilang Pembuatan, Pusat Servis, Pusat Pengedaran Alat Ganti di Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan.

Bagi mencapai misi kami, HLYM menyedari keperluan untuk memelihara alam sekitar dan komited sepenuhnya untuk :

 • Mematuhi semua undang-undang alam sekitar yang berkaitan dan tuntutan korporat.
 • Beroperasi dengan cara yang bertanggungjawab dan cekap terhadap alam sekitar, termasuk tanggungjawab dalam penggunaan tenaga, air dan bahan/sumber yang effisien, juga dengan kaedah pelupusan sisa yang mampan, dengan objektif untuk mengurangkan isu alam sekitar seperti penjanaan sisa dan pencemaran, serta perubahan iklim dan kesan biodiversiti.
 • Pembaikan yang berterusan dalam program pengurusan alam sekitar dengan menetapkan dan menyemak objektif alam sekitar secara berkala.
 • Menyediakan dan mengekalkan tempat kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerja kami.
 • Membangun dan mengeluarkan produk untuk pembaikan kehidupan pelanggan dan Berharmoni dengan Alam Semulajadi.
 • Memupuk kesedaran kepada semua pekerja dan pihak yang berkenaan melalui polisi ini.

 

1 April 2024, Rev.7

Muat Turun:

 

ENVIRONMENTAL POLICY

POLISI KUALITI

Kami bertanggungjawab untuk memberikan barangan serta perkhidmatan pada kualiti yang tertinggi dengan harga yang berpatutan dan memenuhi kehendak pelanggan serta undang-undang yang berkaitan. Berusaha untuk pembaikan yang berterusan dan kos efektif melalui program kualiti dan produktiviti.

ENVIRONMENTAL PROCEDURES FOR

SUPPLIERS AND CONTRACTORS

A set of requirements for suppliers/ contractors entering HLYM in order to enforce environmental control and safety measures inside the premises of HLYM, including:

 

 • Chemical handling and management
 • Waste management
 • Control of transportation
 • Servicing of plant facilities
 • Spill control
 • Miscellaneous conduct

GREEN PROCUREMENT GUIDELINES

A set of Yamaha Global procurement guidelines for the suppliers of HLYM towards the protection for environment, including the control of Environmentally Hazardous Substance in the products that deliver to HLYM.

Download document:

 

GREEN PROCUREMENT GUIDELINES

Polisi Anti Rasuah dan Suapan

Untuk maklumat lebih lanjut sila muat turun documen melalui pautan di bawah.

Muat turun dokumen:

 

Anti-Bribery and Corruption Policy

Polisi Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Untuk maklumat lebih lanjut sila muat turun documen melalui pautan di bawah.